bienvenidos a casa

benvinguts a casa

Ritus Funeraris

La celebració de les exèquies cristianes és una celebració molt important en la vida de la comunitat parroquial, que desitja estar a prop dels que heu patit la pèrdua d'un ésser estimat i traslladar-vos les nostres més sinceres condolences.

Els ritus funeraris són actes de fe i pregària. El sentit de la celebració és oferir esperança i consol, i proclamar l'Evangeli de Jesús pel testimoni de l'esperança cristiana en la resurrecció i la misericòrdia de Déu, que està amb nosaltres en els moments més difícils de la nostra vida.

FUNERALS

Tot batejat té dret als ritus funeraris cristians en el moment de mort. Si vol que se celebrin a la Parròquia de Santa Agnès haurà de contactar amb el despatx parroquial per veure quina és la disponibilitat i horaris.

Els símbols cristians són els únics que es poden col•locar a sobre del taüt o al seu costat durant la litúrgia exequial.

El nen a què els seus pares desitjaven batejar i que mor abans de rebre el baptisme, neix mort o ha mort per un avortament espontani, podrà rebre els ritus exequials de l'Església Catòlica.

També poden celebrar-se els ritus exequials quan el difunt s'hagi suïcidat.

CERIMÒNIA

Els familiars directes del difunt per qui se celebra la missa ocuparan els primers bancs de cada fila de seients de l'església. Procuraran estar en aquests llocs abans de l'inici de la celebració.

Es guardarà el degut componiment, silenci i respecte a l'interior de l'església. Els mòbils hauran de romandre apagats.

Per mantenir el silenci i el recolliment a terme de la celebració, es prega als familiars del difunt que rebin el condol dels assistents a l'atri de la parròquia.

LECTURES I PETICIONS

Es convida als familiars i amics a participar activament en la celebració, podent, si ho desitgen, llegir les lectures de la missa o les peticions. La lectura de l'Evangeli la seleccionarà el celebrant.

És important que les persones que s'han escollit per a les lectures siguin persones que puguin parlar en públic.

Durant la cerimònia no està permès dur a terme intervencions orals o portar lectures alienes a la litúrgia de l'església.

PARAULES DE COMMEMORACIÓ

Els ritus funeraris ofereixen l'oportunitat de compartir records del difunt a l'acabar la celebració. Aquestes intervencions han de ser breus, de menys de cinc minuts, hauran de ser redactades per endavant i revisades pel celebrant abans de l'inici de la celebració. És aconsellable que la intervenció sigui d'una sola persona, i no pot ser superior a dues persones. El contingut de la intervenció de procurar centrar-se en la fe i esperança que el difunt tenia en Jesucrist.

Música

Entre els signes expressats pels participants de qualsevol litúrgia, la música té un lloc preeminent. És per això que dins de la litúrgia és aconsellable que no es faci servir música enregistrada.

Els ministres poden ajudar les famílies a seleccionar la música per als serveis funeraris. La música secular no resulta apropiada durant les litúrgies exequials.

La música pot acompanyar-se amb instruments i veus, i, quan sigui possible, un cor en el cant dels himnes, respostes i aclamacions dels ritus exequials. Prèviament s'ha d'haver acordat amb la parròquia i amb el celebrant tant la intervenció de músics i de cors, com les peces musicals i els moments en què aquestes es realitzaran.

La selecció de la música que s'utilitzarà en els ritus exequials ha de ser d'acord amb les recomanacions que regeixen la música en la litúrgia.

INCINERACIÓ

És preferible que la incineració tingui lloc després de la celebració de les exèquies.

Si la missa funeral es dugués a terme amb les cendres presents, la celebració es programarà una vegada que la família tingui possessió d'elles. No es programarà cap missa fins a aquest moment. Un cop rebudes, poden posar-se en contacte amb la parròquia a través de les dades de contacte indicats a dalt.

Després de la cerimònia, les cendres s'enterraran en un lloc de repòs permanent, en un columbari. L'Església recomana que els cossos dels difunts siguin sepultats en els cementiris o altres llocs sagrats. Les cendres no es poden repartir entre diversos nuclis familiars ni escampar o dispersar en l'aire, a la terra o a l'aigua.

MISSES COMMEMORATIVES

La Parròquia de Santa Agnès ofereix la possibilitat que es programin les intencions de les misses corresponents als dies feiners o festius com a part de la pregària litúrgica de l'Església. Per sol•licitar-ho pot posar-se en contacte amb l'oficina parroquial per fer les gestions oportunes.

Per a qualsevol altre dubte, poden dirigir-se al despatx parroquial en les hores d'atenció al públic o a qualsevol dels sacerdots de la parròquia a través de la pàgina 'contactar'.