HORARI DESPATX PARROQUIAL

Dimarts i dijous de 18h. a 20h.

Tel. 932 002 916  |  Fax 932 001 310  |  E-mail despatx@santaagnes.com

C/ Sant Elies 23, Barcelona 08006

El despatx parroquial, ubicat a la planta baixa de la rectoria, esta obert, per temes de caire administratiu, els dimarts i dijous, excepte vigílies, festius i el mes d’agost, de les 18h a les 20h.

 

Per parlar amb el Sr. Rector, fora d’aquests horaris cal concertar, prèviament, una entrevista al telèfon 932 00 29 16.

 

Els serveis oferts pel despatx parroquial, i que relacionem a continuació, estan lliures, excepte indicació en contra, d’estipendis i taxes, si be volem recordar als usuaris la necessària col·laboració, voluntària, al manteniment de l’Església, la seva obra social i atenció als vergonyants.

El despatx parroquial atén les següents peticions:

La Parròquia de Santa Agnès administra el sagrament del bateig de forma personalitzada a demanda dels pares del nounat.

Per disposició diocesana els batejos han de ser administrats i registrats en la parròquia corresponent a la demarcació parroquial del domicili dels pares, sent previstes diverses circumstancies que eximeixen del compliment d’aquesta norma. (Vinculació personal a la Parròquia, residència a l’estranger, etc..)

No existeixen tasses establertes, però si que es demana una aportació econòmica voluntària per ajudar al manteniment de l’Església.

En determinades circumstàncies, els dissabtes, es pot disposar dels locals de la parròquia.

 

HORARIS DISPONIBLES:

 

Per demanar el bateig del vostre fill/a cal contactar amb el despatx parroquial per concretar la data, el horari i la disponibilitat de sacerdot.

En principi els horaris disponibles son:

 • Dissabtes entre les 16h i les 17h
 • Diumenges entre les 16.30h i les 18h

Al llarg de la Quaresma no s’administra el sagrament del baptisme fora de casos de força major.

Intencions de misses:

 

Cal demanar-les de forma presencial, al despatx parroquial, i abonar els estipendis establerts per la diòcesi (Any 2018 = 10 € per missa).
També es poden demanar a la sagristia del temple, abans o després de les misses.

 

Misses funerals i enterraments:

 

 • No existeix una normativa al respecta i caldrà parlar-ne al despatx parroquial per tal de, tenint en compte la disponibilitat de sacerdots, fer la corresponent reserva d’horari i espai.

 

 • El cas dels enterraments tindrà que tractar-se directament amb el Sr. Rector per coordinar els horaris amb els serveis funeraris.

 

 • Es demana un donatiu econòmic en compensació de les despeses extraordinàries que es generen.

DONATIU PUNTUAL:

Si vostè vol fer un donatiu puntual per ajudar al manteniment de la Parròquia o per atendre els seus serveis socials, pot:

 • Dirigir-se directament al despatx parroquial els dimarts i dijous, de 18h a 20h.,excepte vigílies de festiu i el més d’Agost, per fer la seva aportació puntual.
 • També pot fer-ho a la sagristia o directament al Sr. Rector.
 • O dipositar-lo en sobre tancat a qualsevol bústia de la parròquia o a les col·lectes dominicals, indicant sempre en el sobre el seu nom, adreça i numero del DNI o NIF.

 

APORTACIÓ PERIÒDICA:

Si lo que vostè desitja es fer una aportació periòdica amb els mateixos objectius esmentats abans, li preguem que ompli el formulari adjunt i ens la faci arribar al Despatx Parroquial.

 

IMPORTANT:

Recordem que els donatius a l’Església Catòlica i als seus organismes, gaudeixen, d’acord amb la legislació actual, d’un percentatge de desgravació sobre l’impost de la Renda de les Persones Físiques i del Impost de Societats en el seu cas. A aquests efectes la Parròquia, sempre que conegui el número i lletra del seu DNI, comunicarà a Hisenda l’import del seu donatiu, puntual o periòdic, i emetrà el corresponent certificat.

 

Moltes gràcies per la vostra ajuda i col·laboració.

 

FORMULARI DONACIONS:

 

Podeu descarregar, complimentar i entregar al despatx parroquial el següent document : Formulari suscripció

 

CERTIFICATS DE BATEIG:

 

Els certificats de bateig es tenen que demanar a la parròquia on la persona interessada ha estat batejada.

 

Per demanar un certificat de bateig caldrà conèixer la data de naixement, la de bateig si es possible, i el motiu de la sol·licitud.

 

Per garantir els drets de les persones caldrà justificar el parentiu directe entre el sol·licitant i el titular mitjançant el llibre de família, o fotocopia escanejada del mateix. En cas de no ser parents directes serà precís una carta d’autorització amb fotocopia del DNI de la persona interessada.

 

Per la emissió del certificat de bateig o Fe de Baptisme, caldrà conèixer el motiu de la sol·licitud:

 

CERTIFICATS DE MATRIMONI:

 

El certificat de matrimoni sols el pot demanar un dels dos esposos justificant el motiu de la sol·licitud i de forma presencial.

 

Excepcionalment podran demanar-lo els fills del matrimoni aportant el llibre de família, i justificant la seva sol·licitud.

 

Ens caldrà conèixer el nom dels dos contraents així com la data de la cerimònia.

 

La seva emissió tindrà que ser autoritzada per lo que no es pot garantir una resposta immediata.

 

EXPEDIENTS MATRIMONIALS:

 

En principi, com a norma general, l’expedient matrimonial deu iniciar-se a la parròquia de un dels contraents, habitualment a la parròquia de la núvia.

 

L’Arxiprestat de Sant Gervasi, del que en forma part la Parròquia de Santa Agnès, te establert un centre d’acollida, informació i formació per els nuvis interessats, en els locals de la Parròquia de Verge de la Pau, a la plaça Ferran Casablancas num. 4-6 de Barcelona Telèfon: 93 417 27 94 Amb horari de 5 a 9 del vespre els dilluns, dimarts i dijous.

 

Per iniciar l’apertura d’un expedient matrimonial cal aportar copia de la partida de naixement (Registre Civil) i del certificat de bateig dels dos nuvis i amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

 

Casos especials:

 • Matrimonis en que un dels contraents es d’un altre nacionalitat
 • Matrimonis en que un dels contraents es d’un altre religió.
 • Matrimonis en que un dels contraents es declara agnòstic.
 • Matrimonis en que un dels contraents ha estat prèviament casat per l’església, i te la nul·litat matrimonial.
 • Matrimonis en que un dels contraents ha estat casat prèviament pel règim civil, i actualment en te el divorci.
 • Tots aquets casos i altres de similars que es puguin produir, han de ser tramitats directament amb el Sr. Rector i a la parròquia corresponent.

 

 


 

Per demanar més informació podeu contactar :

 • Per e-mail: despatx@santaagnes.com
 • Trucant al despatx parroquial: 932 002 916, dimarts i dijous de 18h. a 20h.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies