ASSISTENT SOCIAL
Tots els dimarts de 16:30 a 18:30 (excepte vigília de festius)

RECOLLIDA D’ALIMENTS
Al despatx parroquial i sagristia al llarg de tot l’any, especialment Nadal i Pasqua.

DISTRIBUCIÒ D’ALIMENTS
A les famílies necessitades de la parròquia, sota el control de l’Assistent Social, els segons dimarts de cada mes.

ESCOLA BRESSOL DE L’ARXIPRESTAT DE SANT GERVASI
Col·laborem al seu sosteniment econòmic.

RECOLLIDA DE ROBA USADA EN BON ESTAT
Cada dia a la rectoria o als dies i hores de despatx